Ordinarie årsmöte i Djurgården Basket för alla medlemmar

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie årsmöte i Djurgården Basket.

Mötet hålls på TEAMS onsdagen 28/10 kl 18.00.
Anmälan sker via e-post senast onsdagen 14/10 till kansliet@difbasket.se

Eventuella fullmakter skall vara föreningen tillhanda senast 1 vecka före mötet.
Handlingar skickas ut via e-post ca 1 vecka före mötet.

Välkommen

Djurgården Basket