Med anledning av FHMs skärpta allmänna råd

Med anledning av FHMs skärpta allmänna råd pausar Djurgården basket verksamheten (träningar och matcher) till den 19 november.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/?fbclid=IwAR2pspuOYSXizQCdupIgWgJ55JjBBjokxP_nRm0oiZAgMNhSeTsmwFkDUa4